Kundeutbytte

Din del av bankens overskudd

Er du kunde i Bulder Bank kan du få kundeutbytte. Størrelsen avhenger av hvor mye du har i lån, og på konto gjennom hele året. Utbyttet på et lån på 2.000.000 kr ville blitt 4.000 kr basert på resultatet i 2018.

Hvorfor får vi utbytte i en helt ny bank?

Bulder Bank er en egen merkevare, men opererer under Sparebanken Vest bankkonsesjon. Det betyr at fordelene som Sparebanken Vests kunder har, også gjelder deg som er kunde i Bulder Bank. En av disse er at banken gir deler av overskuddet tilbake til kundene som utbytte.

Som kunde i Bulder Bank vil du automatisk motta utbytte basert på Sparebanken Vests årlige overskudd og hvor mye du selv har i innskudd og lån i Bulder Bank og Sparebanken Vest. I tabellene over ser du eksempler på hvor store kundeutbyttene kan bli. Et lån på 4.000.000 kr ville basert på resultatene til banken i 2018 gitt et utbytte på 8.000 kr.

Effekten av utbyttet blir i dette tilfellet det samme som 0,2 % lavere rente. Det er viktig å huske på når du sammenligner Bulders rente med andre banker.

Slik fungerer det

  • Du kan få kundeutbytte av inntil 2 millioner i lån i banken. Om du har felles lån med noen kan du få av inntil 4 millioner.
  • Du kan få kundeutbytte av maks 2 millioner i innskudd i banken.
  • Kundeutbyttet gjelder fra første krone og opp til 2 millioner kroner.

Spørsmål og svar om kundeutbytte